affiliate

Posts tagged as:

Wikipedia

Hvis du var Google

av tonny on 02/04/2009

Google prøver på alle måter å være et menneske, altså ha de samme behov for relevant stoff som et menneske. Algoritmen deres blir hele tiden forandret slik at de skal kunne gi den som søker de mest relevante treff. For å gjøre det må Google-softwaren være like smart som et menneske. Hvis du var Google. […]

{ 0 kommentarer }

affiliate